Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

Hjelmco Oil uppvaktar skatteutskottet

08 April 2008

I samband med skatteutskottets sammanträde den 8 april 2008 fick Hjelmco Oil tillfälle att lämna synpunkter på regeringens proposition 2007/08:122 skatt på flygbränsle.
 
Hjelmco Oil hemställer att utskottet avstyrker att skatt på flygbränsle skall betalas i förskott att lagerskatt införs samt att utskottet uttalar att det ideella veteranflyget klassas som icke skattepliktig verksamhet.
 
 
 
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map