Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Miljöpartiet vill förbjuda blyad flygbensin

04 April 2008

I en motion till Riksdagen begär Miljöpartiet att skatt skall införas på flygbränsle även om det används i kommersiell verksamhet.
Miljöpartiet är positiva till en differentiering av skatt beroende på blyinnehåll och föreslår även förbud mot blyad flygbensin.
 
Läs miljöpartiets motion 2007/08:Sk31

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map