Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Tysk domstol dömer till återbetalning av flygbränsleskatt

07 November 2007

Skatt på flygbränsle regleras i EU:s energiskattedirektiv.
Skattedirektivet anger som exempel att kommersiell flygning har rätt att använda obeskattat bränsle.
I den tyska domen, som baseras på utlåtande från EU-domstolen döms den tyska staten att
återbetala skatt på flygbränsle då bränslet använts vid flygning där flygningen i sig inte är kommersiell - men syftet med flygningen har kommersiellt inslag.
Detta innebär att ex. firmaflyg, företagsflyg, tjänsteresor etc är befriade från skatt på flygbränsle och resan behöver således inte företagas med ett kommersiellt flygbolag.
Den tyska domen har inte överklagats och har således vunnit laga kraft.
 
Eftersom den tyska domen grundar sig på utslag från EU-domstolen har domen även giltighet i Sverige.
 
Läs den tyska domen som Hjelmco låtit översätta till svenska.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map