Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

EU kommissionen avslår Sveriges ansökan om fortsatt skattefrihet för bränslen till privatflyget

30 November 2006

EU kommissionen avslår Sveriges jämte Englands, Frankrikes, Portugals, Maltas mfl. länders begäran om fortsatt skattefrihet för bränsle till privatflyget.
Finlands och Danmarks ansökningar inkom för sent till kommissionen.
Sammantaget avvisar EU-kommissionen viljan från regeringar som representerar en majoritet av EU:s befolkning att själva få besluta om hur beskattningen av bränslet till privatflyget skall vara utformat.
EU kommissionens beslut går inte att överklaga.
Läs EU kommissionens beslut.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map