Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Skattefriheten på flygbränslen utgår 31 dec 2006. EU kommissionen begär in underlag från medlemsstaterna

30 June 2006

EU-kommissionen begär att de stater som har tillstånd till den 31/12 2006 att inte beskatta bränsle vid privatflygning att inkomma med nya ansökningar och argument för fortsatt skattefrihet.
Läs kommissionens skrivelse.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map