Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

30

Bromma Flygplats vill expandera trafikflyget - sparkar ut affärsflyg (uppdaterad 2011-03-07)

07 March 2011

2011-03-07: Tillägg med bilaga täckande den politiska beslutsprocessen hos Stockholms stad i samband med förlängning av arrendeavtalet med Staten till år 2038.

2011-03-03: Tillägg med bilagor täckande äldre avtal om Bromma Flygplats samt Regeringens proposition ang. bolagisering av Luftfartsverket.

Det statliga bolaget Swedavia (f.d. Luftfartsverket) har i skrivelse till en stor mängd av de på Bromma Flygplats baserade operatörer som bedriver affärsflyg meddelat att man har för avsikt att säga upp befintliga arrenden för avflyttning per den 31 december 2011. Swedavia har därtill meddelat att man inte avser erbjuda arrendeinnehavarna ersättningsområden inom Bromma Flygplats. 
Inom flygplatsområden är det normalt att arrendera mark för uppställning av ex.vis  hangarer och servicebyggnader.

Marken på Bromma Flygplats ägs av Stockholms Stad och är enligt avtal utarrenderad till Staten (Swedavia) för att dels användas för reguljär flygtrafik till och från Stockholm dels vara en flygplats för affärsflyget. 

Swedavias avsiktsförklaring kommer inte bara att drabba affärsflyget - svenskt/utländskt näringsliv vad gäller tillgänglighet utan även externa operatörer. Taxiflygbolag vanligtvis småföretagare som under årtionden byggt upp sina företag och som  vid årets slut berövas sin utkomst och verksamheternas förmögenhetsbas. 

Bromma Flygplats är affärsflygets enda allvädersflygplats i Stockholmsområdet. För affärsflyget där tid är en avgörande faktor är flygplatserna i Västerås, Nyköping och Eskilstuna inte några alternativ. Arlanda Flygplats vilken också drivs av Swedavia saknar faciliteter och kapacitet för affärsflyget.

Orsaken till Swedavias agerande torde återfinnas i företagsledningens önskan att vinstmaximera den egna verksamheten på Bromma Flygplats på bekostnad av verksamheten hos affärsflygets operatörer och svenskt/utländskt näringsliv. Ett linjeflygplan med 100 talet passagerare genererar mer intäkter än ett affärsflygplan med 2-3 passagerare. Passagerare som slussas genom en avgångshall med olika slag av kommersiella butiker ger stora intäkter till flygplatsen. Affärsflygplanens resenärer passerar normalt inte flygplatsens terminal och har vanligtvis inte heller tid för den typen av aktiviteter.

Swedavias avsiktsförklaring, avtalet mellan Stockholms stad och Staten och aktuella miljödomar kan laddas ned från det övre högra hörnet

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map