Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Oförändrad skatt 2011 på flygbensin. Höjd skatt på flygfotogen.

03 January 2011

Skattesatserna år 2011 för flygbensin är oförändrade från år 2010. Energiskatten är 3:81 kr/liter och koldioxidskatten är 2:44 kr/liter eller sammantaget 6:25 kr/liter. 

För flygfotogen (JET-A1) höjs energiskatten med 20,2 öre/liter till 1:924 kr/liter och koldioxidskatten med 0,4 öre/liter till 3:017 kr/liter eller sammantaget 4:941 kr/liter (4941 kr/m3).

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map