Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Finansdepartementet föreslår skatt på flygbränsle juni 2007. Förslaget och Hjelmco:s remissvar

01 June 2007

Skatt på flygbränsle juni 2007
Finansdepartementet föreslår skatt på flygbränsle
vid flygning i privat verksamhet efter att
EU:kommissionen avslagit Sveriges begäran om
fortsatt skattefrihet.
 
Läs Hjelmco:s remissvar.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map