Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

8

Hjelmco Oil:s Remissvar - Skatt på flygbränsle

08 February 2008

I en andra omgång, jan 2008,  har Finansdepartementet föreslagit skatt på flygbränsle både för kommersiell och icke kommersiell flygverksamhet men bara på flygbensin. Departementets förslag går utanför vad EU-kommissionen har begärt. Departementets förslag står därtill  bla. i strid med EU-rätten, reglerna om  statsstöd och EU-konkurrensregler.
 
Läs Hjelmco Oil:s omfattande remissvar.
För en kort sammanfattning läs Hjelmco:s pressmeddelande.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map