Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Finansdepartementet föreslår återigen skatt på flygbränsle

15 January 2008

I en ny promemoria PM FI 2008/432 föreslår Finansdepartementet
i en andra omgång återigen skatt på flygbränsle i
enlighet med krav från EU.
Denna gång föreslås skatt både på kommersiell och
icke kommersiell flygverksamhet men bara på
flygbensin.
 
Läs Finansdepartementets PM.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map