Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Ny skatteklass för blyfri flygbensin. Transportstyrelsens nya förslag

23 September 2010

Transportstyrelsen har avlämnat sitt nya förslag till Miljödepartementet angående ny skatteklass för blyfri flygbensin.

Miljödepartementet har sänt ut förslaget på remiss och Hjelmco rekommenderar samtliga intresserade att svara på remissen.
Remissunderlaget kan laddas ned från det övre högra hörnet.

Konsultrapporten som ingår i remissunderlaget innehåller ett antal tekniska sakfel. Bland annat påstås att Hjelmco:s blyfria AVGAS 80 UL som fanns på den svenska marknaden tiden 1981 - 1992 följde en norm för bilbensin. Detta är självklart fel i sak och därtill existerade den aktuella normen inte under den aktuella tiden. Hjelmco:s flygbensin har alltid följt USA standarden för AVGAS, ASTM D910.

Ett ställningstagande från EASA förväntas inom kort i frågan om flyghandböcker vilka inte uppdaterats när motortill- verkare godkänt blyfri flygbensin.

Hjelmco Oil:s remissvar på Transportstyrelsens förslag 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map