Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

Flygning utan bränsleskatt. Förtydligande från Skatteverket.

16 June 2016

Skatteverket har den 10 juni 2016 förtydligat att flygningar som har direkt samband med flygningar mot ersättning kan utföras utan skatt på drivmedel.

Tidigare har tolkningen om "direkt samband" varit strikt. Exempel på detta kan ha varit när ett flygbolag omdisponerat ett luftfartyg mellan två flygplatser och flygningen mellan dessa platser skett utan betalande passagerare eller gods skulle skatt betalas på det förbrukade bränslet. Ofta i samband med strejk och när strejk har upphört har denna typ av flygningar förekommit.

För det lätta flyget innebär den nya tolkningen ex.vis att ett flygplan som skall bogsera segelflygplan och som gör en ferryflygning mellan sin bas upp till en fjällflygplats för att där utföra på förhand avtalad  bogsering samt efter fullgjort uppdrag gör en ferryflygning tillbaka till sin bas är befriad från skatt för dessa ferryflygningar. Själva segelflygbogseringen är som tidigare fri från skatt när ersättning utgår.

Skatteverkets förtydligande har kommit tillstånd genom aktivt arbete från Skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) och i samverkan med bl.a. Jan-Olov Bergling Svenska Flygbranschen. Viss medverkan har även skett av Carl Meyer från Roslagens Helikopterflyg och Lars Hjelmberg från Hjelmco Oil.

Hjelmco har sammanställt gällande förtydliganden från Skatteverket vad gäller skattefrihet vid förbrukning av flygbränslen. Sammanställningen kan laddas ned från PDF högst uppe till höger. Förändringarna per den 10 juni 2016 har röd text.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map