Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

Motion från Centern - begränsad restitution av bränsleskatter måste konsekvensutredas

02 April 2015

Centerpartiet har i motion till Riksdagen begärt att regeringen innan riksdagens beslut om begränsning av restitution av bränsleskatter låter göra en ordentlig konsekvensutredning.

Nu verkar inte Centern främst ha tänkt på flyget utan på boende i skärgården.  Det intressanta är dock att regeringens agerande med proposition 2015-15:40 baseras på krav från EU-kommissionen. EU-kommissionen har å sin sida inte gjort några konsekvensutredningar i frågan.

Centerns motion återfinns högst uppe till höger.

Mer information i frågan finns även på 

Regeringen föreslår Riksdagen begränsad avdragsrätt för skatt på flygbränslen


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map