Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Lägre skatt på oblyad flygbensin från den 1 jan. 2014

30 November 2013

Förutsatt att riksdagen godkänner regeringens budgetproposition till fullo sänks energiskatten på oblyad flygbensin per den 1/1 2014 från 3:91 kr/liter till 3:16 kr/liter, dvs med 75 öre per liter. Energiskatten för AVGAS 100 LL sänks med 1 öre/liter.

Koldioxidskatten förblir oförändrad 2:50 kr/liter.

Sammantaget blir således skattesänkningen för Hjelmco AVGAS 91/96UL 75 öre/liter.

De av Hjelmco:s kunder som har flygbensin i lager skall först sälja ut bränsle som levererats före år 2014 och debitera den äldre skattesatsen innan bränsle försäljs med den lägre skattesatsen. 

Skatteverket har förklarat det hela i bifogade skrivelse, se PDF högst uppe till höger.

Skattesänkningen på blyfri flygbensin är resultatet av ett mångårigt arbete från Hjelmco Oil att påverka våra politiker. Sänkningen har föreslagits av regeringen trots motstånd från SPBI en riksorganisation som representerar våra konkurrenter Statoil, BP och Shell.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map