Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Skatteverket gör revision på flygbränsleskatter

26 September 2013

Skatteverket gör fortlöpande revisioner hos flygklubbar, enskilda och företag för kontroll att bokföring och redovisning av skattepliktiga och icke skattepliktiga flygningar är korrekta.

För icke skattepliktiga flygningar återbetalas energi- och koldioxidskatt efter ansökan.
När en revision är utförd utfärdas en revisionspromemoria.  I denna uttalar sig Skatteverket huruvida gjorda avdrag är korrekta eller inte. I vissa fall påpekas även att man inte dragit av skatt fastän man har rätt till detta.
Längst uppe till höger återfinns som PDF en kopia av en revisionspromemoria. 
Hjelmco rekommenderar den då den innehåller intressant information.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map