Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Kammarrätten anser att en myndighet får fatta beslut om att inte fatta beslut om ett beslut. Prövningstillstånd medges ej.

10 July 2013

En företagare på Bromma flygplats har överklagat en dom från Förvaltningsrätten i Linköping se https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=111467

https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=110018

Kammarrätten i Jönköping har den 4 juli 2013 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Beslutet återfinns som pdf högst uppe till höger.

Se även för överklagande : https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=118863

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map