Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Ett EU direktiv anger vilka mål som skall uppnås. Företagare på Bromma överklagar dom.

11 April 2013

En företagare på Bromma flygplats överklagar en dom från förvaltningsrätten i Linköping se https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=110018 .

I överklagandet visar företagaren på att Transportstyrelsen som ansvarig tillsynsmyndighet i ett annat likartat ärende använt en lag som även kunde ha använts i företagarens ärende.

Med stöd av denna handling begär företagaren att Transportstyrelsen skall åläggas att vidtaga åtgärder mot Swedavia AB, Bromma flygplats så att han kan återta sin verksamhet där.

Överklagandet återfinns som PDF fil högst uppe till höger jämte dess bilaga.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map