Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Swedavia vill fortsätta med att avhysa affärsflyg från Bromma.

14 December 2012

Den 21 november 2012 träffade AOPA Sveriges ordförande Lennart Persson, IAOPA:s  Lars Hjelmberg och advokaten Anders Uhnér Swedavias koncernledning. se https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=98240

Vid detta besök överlämnades en skrivelse till Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich. se https://www.hjelmco.com/upl/files/83224.pdf

Swedavia har nu svarat på denna skrivelse och svaret  kan laddas ned från övre högra hörnet.

Sammantaget tolkar IAOPA det som om att Swedavia avser att fortsätta med att avhysa icke önskat affärsflyg från Bromma Stockholm flygplats.

Skrivelsen bör också läsas utifrån Finansinspektionens beslut att godkänna Swedavias prospekt att låna maximalt 5 miljarder kronor på den öppna marknaden. se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=100385

Swedavia är ett statligt ägt aktiebolag. Ett beslut om nya lån om 5 miljarder kronor är av den omfattningen av ett godkännande har erhållits från ägarna, dvs Finansdepartement.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map