Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Swedavia ordnar finansiering för nya Bromma?

14 December 2012

I ett pressmeddelande från den 13 december 2012 meddelar Swedavia att man etablerat ett obligationsprogram med en total låneram motsvarande 5 miljarder kronor. Programmet gäller till och med den 6 december 2013.

Prospektet som är godkänt av Finansinspektionen samt förankrat hos regeringen torde innebära att Swedavia säkrat finansieringen att bygga om Bromma Stockholms Flygplats.

Prospektet kan laddas ned från http://www.swedavia.se/Global/Swedavia/detta_ar_swedavia/Finansiell_information/Swedavia_MTN-program_Grundprospekt.pdf

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map