Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

USA FÖRBJUDER N-REGISTRERADE FLYGPLAN ATT BETALA EU:S BRÄNSLESKATTER

27 November 2012

Uppdatering den 27 november 2012.

Detta förslag är nu lag efter det att president Obama undertecknad densamma.

-------

26 september 2012

USA:s senat har nyligen beslutat att alla luftfartyg registrerade i USA skall förbjudas att betala koldioxidskatt till EU.

Representanthuset har sedan tidigare beslutat samma sak. Efter viss samordning förväntas lagförslaget gå till president Obama för underskrift.

Det intressanta i lagförslaget är att det gäller samtliga civila  USA-registrerade luftfartyg i hela världen inkluderande  även allmänflyg.

I praktiken kommer detta innebära om lagen tages,  att N-registrerade luftfartyg baserade i ex.vis i Sverige måste följa USA:s lagar och därmed inte får betala de berörda skatterna. Om man gör detta begår man ett lagbrott som kan få allvarliga konsekvenser.

EU:s koldioxidskatt för flyget drabbar enbart flygplan med en startmassa överstigande 5.700 kg och som flyger IFR.

Mer om EU:reglerna återfinns på 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0101:SV:HTML

Förslaget till lag i USA återfinns i PDF-fil högst uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map