Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

12

Hjelmco begär ändring av skatteregler hos regeringen

22 February 2009

I en skrivelse till regeringen begär Hjelmco Oil att regelverket för betalning av skatt på flygbensin skyndsamt ändras.

I dagsläget betalas skatt på flygbensin i förskott och efter ansökan återbetalas skatt för s.k. icke nöjesflygning.

I Sverige är det i huvudsak flygklubbarna som håller landets infrastruktur med flygbensin. Den svåra ekonomiska situationen i landet gör att flera klubbar saknar likvida medel att fylla upp sina bränslecisterner. Det finns en stor risk för att när flygsäsongen drar igång inkl. brandflyg och övrigt insatsflyg att det kan saknas bränsle ute på berörda flygplatser.

I sin skrivelse till regeringen påpekar Hjelmco Oil att EU-rätten inte förbjuder inbetalning av skatt i efterhand mot deklaration och att det redan idag i Sverige tillämpas system med inbetalning av skatt i efterhand, exempelvis för småföretagare och deras momshantering. För vissa småföretagare räcker det med en momsdeklaration per kalenderår.

 

Läs Hjelmco:s skrivelse till regeringen som PDF fil högst uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map