Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

All flygbensin innehåller vatten - tips inför vinterflygningen

03 February 2012

Få tänker sig att flygbensin alltid innehåller vatten - men så är fallet.

Vatten i bränslet kan uppträda i form av

vatten som är upplöst i bränslet

vattenpartiklar som är svävande i bränslet

och fritt vatten.

Det faktum att flygbensin innehåller vatten ställer krav på den som driver en flygdrivmedelsanläggning.

Läs den spännande artikeln från Luftfarht Bundesamt i Tyskland från 1984. Artikeln återfinns som en PDF högst uppe i högra hörnet.

Hjelmco Oil tackar Ingemar Aronsson som översatt artikeln.

Det alla dock känner till är att luft innehåller vatten. Detta ställer också krav på piloten inför flygning under vintertid. Generellt sett gäller  att flygplanstankar skall fyllas upp, toppas,  efter varje flygning.

Orsaken är att om ex.vis halva bränsletanken är tom, så innehåller alltid luften däremellan  fukt som vid en kraftig nedkylning lägger sig på flygplanstankens sidor i form av frostflingor. Jämför med en bilruta på en bil som stått ute en kall natt. Om man sedan tankar upp flygplanet före flygning kommer bränslet att tvätta loss dessa flingor och eftersom vatten är tyngre än bensin sjunker flingorna till botten. Då det sedan är minusgrader smälter inte frostflingorna utan dessa i form av fasta partiklar kan följa med bränsleströmmen till motorn och ex.vis  fastna i filtret från bränsletanken eller senare i bränslesystemet. Mycket små frostkristaller kan följa med ända till bränsleinjektorn. Vid alla dessa exempel uppstår risk för motorstall och haveri.

Samma sak kan hända om man inte tankar upp före flygning och börja att flyga på ex.vis halv tank. Flygplanets rörelse i luften kommer då också att tvätta loss frostflingorna.

Flygbensin testas alltid vid certifieringen för sin förmåga att stå emot stark kyla. Kravet är att klara minst en temperatur om minus 58 grader.

Säker vinterflygning ställer extra krav på piloten. Tag del av information om vinterflygning som publiceras ex.vis av olika flygorganisationer.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map