Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Höjda bränsleskatter år 2012

01 January 2012

Per den 1 januari 2012 höjs skatten enligt följande både för blyad och blyfri flygbensin:

Energiskatten som år 2011 var 3:81 kr/liter höjs till 3:91 kr/liter och koldioxidskatten som år 2011 var 2:44 kr/liter höjs till 2:51 kr/liter. Den sammanlagda skatten för 2012 blir således 6:42 kr/liter, dvs en höjning med 17 öre/liter.

Skatten på flygfotogen har också höjts från den 1 januari 2012 och energiskatten är här 1:97(7) kr/liter -  en höjning med 5,3 öre/liter samt kolodioxidskatten 3:10 kr/liter - en höjning med 8,3 öre/liter. Den sammanlagda skatten för 2012 blir således 5:07(7) kr/liter dvs. en höjning med 13,6 öre/liter.

En förfrågan har idag den 2 januari 2012 gjorts hos Miljödepartementet vad avser tidigare insänd begäran om lägre skatt för oblyad flygbensin. Det svar som meddelats Hjelmco Oil är att ärendet fortfarande är under beredning.

I dagsläget betalar förbrukare av oblyad flybensin samma skatt som förbrukare av blyad flygbensin av den anledningen att den svenska lagen om skatt på energi saknar en uppdelning i miljöklasser vad avser flygbensin.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map