Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Återbetalning av skatt från Danmark

01 November 2008

Nu kan Du även söka återbetalning av energiskatter och moms erlagda i Danmark vid inköp av flygbensin som används till annan flygning än s.k. privat nöjesflygning.

Det danska systemet omfattar även moms vilket ställer krav på att man kan styrka att man är registrerad för moms i Sverige. Skatteverket (SKV) kan intyga detta på blankett SKV 5708.

Om man inte söker återbetalning av moms räcker det med att styrka firma genom ett registreringsbevis, blankett SKV 4621 utställd av Skatteverket.

Blanketten och anvisningarna för återbetalning återfinns på länken uppe i det högra hörnet.

Blankett SKV 5708 har utgått ur SKV:s sortiment men Hjelmco har en kopia också det uppe i det högra hörnet. Blanketten skall fyllas i för avsett land och sändas till Ditt mervärdesskattekontor för underskrift och retur.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map