Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Hjelmco inför nya dekaler till tankningsstudsarna

27 September 2011

Ett nytt regelverk har införts hur produktinformations- dekaler skall se ut. Slutlig design för Hjelmco:s dekaler är nu klara och återfinns i form av PDF högst uppe till höger. Med de nya dekalerna införs även nya pictogram. 

Dekalerna bör lämpligen fästas brevid tankstudsen för att tydligt uppmärksamma pilot och tankningspersonal vilket bränsle som flygplanet skall ha som mininmum.

Dekaler kan erhållas från Hjelmco Oil AB, Rungskogsvägen 4 B 192 48 Sollentuna utan kostnad i rimliga mängder men mot porto och medföljande adresslapp.
Följande mängder och porto gäller 
1- 2 st        6:- kr
3 - 15 st    12:-- kr.

Vid beställning var vänlig bifoga frimärken och adresslapp.
Dekalerna följer fastställda regler vad avser storlek och är för flygbränsletankar 17 x 12 cm.
Dekaler finns för HJELMCO 91/96 UL, AVGAS 100 LL samt JET-A1.

Dekal anbringas på torr avfettad yta som har en temperatur kring + 15 grader C.

Varning: Dekaler får inte hur som helst anbringas på flygplan med vingar av plast, glasfiber, kolfiber etc. Orsaken är att dekalens färg genom exponering mot solen skapar värme mot den underliggande ytan som kan påverka hållfastheten av en härdad plast-, glasfiber-, kolfiberyta mfl. Det kan finnas risk för uträknad hållfasthet inte motsvarar verkligheten alt. skada uppträder på ytan. För råd om märkning av flygplan med denna typ av vingar v.v. kontakta flygplanstillverkaren.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map