Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Återbetalning av skatt från Finland

18 August 2008

Finland har liksom Sverige infört skatt på flygbränsle i enlighet med krav från EU.

Finlands system liknar det svenska, med skatt på AVGAS vid leveransen och med möjlighet till restiution i efterhand och försäljning av obeskattat JET-bränsle där skatt betalas i efterhand vid skattepliktig flygning.

Eftersom Finland införde sin skatt vid årsskiftet har Finland redan nu publicerat sina anvisningar och den blankett som skall användas vid ansökan om restitution.

Intressant att notera är att Finland när det gäller skattepliktig flygning med JET-bränsle tillämpar en regel om en deklaration månaden efter förbrukningsmånaden till skillnad mot Sverige som tillämpar deklaration och inbetalning av skatt inom 5 dagar.

Svenska privata och juridiska personer kan söka restitution på skatt för bränsle som tankats i Finland. Återbetalning kan sökas per halvår eller för helt kalenderår och skattereturen måste uppgå till minst 330 Euro. Skatten på flygbensin i Finland är f.n. 43 eurocent/liter eller c:a 4:-- svenska kronor, dvs drygt 2:-- kronor/liter lägre än i Sverige
I Finland utgår också moms på flygbränslen. Svenska företag som uppfyller kraven för momsregistrering kan registrera sig för moms i Finland och söka återbetalning av finsk moms.
 

För eventuella frågor kontakta finsk tullmyndighet exempelvis Ålands tulldistrikt, Torggatan 16, PB 40, FIN-22101 Mariehamn, Finland, tel. 00358-20 391 110 med vilken samtal kan föras på svenska.

Information, anvisningar för ifyllande av blankett och blankett allt på svenska återfinns till höger.

 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map