Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

Skattesatser för flygbränslen mm

11 August 2008

Följande skattesatser gäller från den 1 juli 2008 på flygbränslen:
 
AVGAS 100 LL: energiskatt 3:68 kr/liter,
koldioxidskatt 2:34 kr/liter. Summa 6:02 kr/liter
 
AVGAS 91/96 UL oblyad: energiskatt 3:68 kr/liter,
koldioxidskatt 2:34 kr/liter. Summa 6:02 kr/liter
 
JET-A1: engergiskatt 1:663 kr/liter,
koldioxidskatt 2:883 kr/liter. Summa 4:55 kr/liter
 
För AVGAS köpes bränsle in inklusive skatter och restitution sökes i efterhand för skattbefriade flygningar. Ansökan om restitution kan ske en gång per kvartal och om
restiutionsbeloppet är 500:-- kr eller mer. Ansökan skall göras på särskild blankett som kommer att kunna hämtas från Skatteverkets hemsida.
 
För JET-A1 kan bränsle köpas in inklusive skatter och restitution sökas i efterhand för skattebefriade flygningar, eller kan bränsle köpas in utan skatter för deklaration och betalning i efterhand, maximalt 5 dagar efter skattepliktig förbrukning.
 
Deklarationsblankett sänds på begäran ut av Skatteverket (telefon 010-5787102).
 
Ansökan om restitution kan ske en gång per kvartal och om restiutionsbeloppet är 500:-- kr eller mer. Ansökan skall göras på särskild blankett som kommer att kunna hämtas från Skatteverkets hemsida. Återbetalning för JET-A1 medges endast för den som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map