Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

30

Undvik lagerskatt på AVGAS den 1 juli 2008

22 June 2008

Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter
som öppnar för nya möjligheter att inte betala lagerskatt i onödan.
 
Enligt lag skall den som den 1 juli 2008 innehar  > 1.000 liter obeskattad flygbensin betala lagerskatt till staten.
Lagerskatt tages endast ut för den del av flygbensinen som överstiger 1000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg. 
Skattepliktigt lager om > 1.000 liter skall deklareras och skatt vara inbetald senast den 26 augusti 2008.
 
I förarbetena till lagen anges att endast den som är godkänd skattebefriad förbrukare äger rätt att köpa obeskattad flygbensin om den inte fylls direkt in i ett luftfartygs tankar.
Detta skulle innebära att endast den som är godkänd skattebefriad förbrukare äger rätt att hålla 1000 liter obeskattat den 1 juli 2008.
 
Många bränslekunder är baserade på flygplatser där tankning sker av bränslebolagets personal och har därför ej brytt sig om att skaffa godkännande som skattebefriad förbrukare från Skatteverket. Andra kunder är delägare i luftfartyg där ex.vis endast en av delägarna sökt godkännande.
 
Eftersom lagen även ger dessa förbrukare av obeskattat bränsle rätt att hålla 1000 liter obeskattat den 1 juli 2008 har Skatteverket överhopats med en mängd nya ansökningar.
 
Skatteverket har meddelat en ny tolkning som underlättar för de förbrukare som inte är godkända hos Skatteverket att ändå hålla 1000 liter flygbensin i lager utan skatt den 1 juli 2008.
 
Läs Hjelmco:s förslag till teknisk lösning. Medlemmarna i en flygklubb som lagrar ex.vis 40.000 liter flygbensin kan spara 240.000 kr i skatt och detta därtill skattefritt.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map