Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Hjelmco frågar regeringen Reinfeldt varför skatten på blyfri flygalkylatbensin inte sänks

21 July 2011

I en skrivelse till regeringen Reinfeldt vädjar Hjelmco Oil att ev. arbetsresursmässiga hinder inom berörda departement undanröjes så att regeringen kan föreslå en lägre skatt på blyfri flygalkylatbensin. 

I dag betalar allmänflyget 6:25 kr/liter i skatt och co2 avgift medan vanlig blyfri alkylatbensin endast betalar 3:81 kr/liter i skatt och co2 avgift, dvs 2:44 kr/liter mindre.

Läs Hjelmco:s skrivelse till statsminister Reinfelt - se pdf i övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map