Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Disposition av Bromma Flygplats efter 2011.

10 June 2011

Under år 2008 igångsattes en arbetsgrupp som skulle ta fram en ny dispositionsplan över Bromma Flygplats. Dispositionsplanen som fick beteckningen "2008" skulle vara en vidarebearbetning av dispositionsplan 2004 med anledning av förlängningen av arrendet för Bromma Flygplats till år 2038. Delar av "Dispositionsplan 2008" har cirkulerat bland arrendatorer och operatörer på Bromma Flygplats. Den har även delvis presenterats av flygplatsdirektör Kjell-Åke Westin den 22 april 2009 vid allmänt möte.

Hjelmco Oil väljer att lägga ut denna information för att visa på hur information under årens lopp lämnats till affärsflyget när det gäller omlokaliseringar inklusive flytt av befintliga hangarer inom flygplatsområdet.

"Dispositionsplan 2008" kan laddas ned från övre högra hörnet.

Dispositionsplan 2008 blev aldrig fastställd utan i dag gällande dispositionsplan är den från år 2004. Se även https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=36734

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map