Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

30

Nu finns den här. Gällande dispositionsplan för Bromma Flygplats (från 2004)

23 March 2011

Efter mer än 1 ½ månad och efter anmälan till Kammarrätt och Justitiekansler och en mängd e-post meddelanden släppte slutligen Swedavia AB gällande dispositionsplan för Bromma Flygplats. 

Dispositionsplanen med kartor, slutsatser och förut- sättningar visar med god tydlighet vad som är fastställt av myndigheten Luftfartsverket och skall ställas mot vad Swedavia istället försöker att göra med nu verkställda uppsägningar. 

Tag del av materialet och bilda Dig en egen uppfattning. Vi rekommenderar särskilt läsning av följande stycken: 2, 2.2, 2.3, 3.4 - 3.7, 4, och naturligtvis kartorna i färg av dispostionsplanen.

Tag också del av Kostnads- och Intäktsanalysens slutsats punkt 4. 

Läs också Projektplanen dess punkt 2, att styrande för arbetet är avtalet mellan Luftfartsverket och Staden och p 6.1. att materialet skulle förankras hos berörda operatörer inkl. flygklubbar, flygskolor etc.

Materialet kan laddas ned från det övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map