Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Swedavia vill behålla affärsflyget på Bromma flygplats.

16 May 2011

Uppdaterad den 16 maj med svar från Finansdepartementet till Hjelmco Oil AB. Se PDF i övre högra hörnet.

Vid Swedavia AB:s årsstämma den 28 april 2011 på Arlanda ställde Hjelmco Oil:s VD Lars Hjelmberg ett antal frågor till styrelse och ledning för Swedavia AB. https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=38648

I protokoll från årsstämman som är publicerat på Swedavia AB:s hemsida framför Swedavia AB:s styrelseordförande, landshövding Ingemar Skogö under § 8 som svar på dessa frågor att en "huvudlinje är att göra flygplatsen mer tillgänglig för affärsflyg". Vidare anförde Ingemar Skogö att " en översyn av markanvändningen på Bromma Stockholm Airport pågår och att det inte finns någon ambition att tvinga bort affärsflyget från flygplatsen."

Swedavia AB:s koncerndirektör Torborg Chetkovich framförde vidare att " Swedavia kommer se över markanvändningen på Bromma Stockholm Airport och i sammanhanget kommer kontakta alla arrendatorer."

Direktör Chetkovich anförde även att " hon välkomnar en fördjupad dialog samt att hon är positiv till en utveckling av affärsflyget på Bromma Stockholm Airport".

Protokollet är fört av Swedavia AB:s chefsjurist Anna Bovaller och justerat av dess ordförande Ingemar Skogö samt svenska statens representant Jenny Didong med fullmakt från ansvarig minister.

Vad som omfattas av benämningen "affärsflyg" framgår av https://www.hjelmco.com/news.asp?r_id=39517

Det kompletta protokollet kan hämtas på http://www.swedavia.se/upload/swedavia/Bolagsstyrning/Protokoll%20fr%C3%A5n%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20i%20Swedavia%20AB%20(publ)%2028%20april%202011%20doc.pdf

I protokollet görs referens till Swedavia:s bolagsordning

Protokollet och bolagsordning kan även laddas ned från det övre högre hörnet.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map