Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Swedavias årsstämma, frågor från Hjelmco Oil

28 April 2011

Swedavia AB, det statliga aktiebolaget som driver statens flygplatser har haft sin första årsstämma på Sky City Arlanda den 28 april 2011.

Vid årsstämman genomgick sedvanliga ärenden för ett aktiebolag.

Stämman som var öppen för allmänheten medgav tillfälle till frågor. Hjelmco Oil:s V.D. Lars Hjelmberg hade gjort en genomläsning av Swedavias årsberättelse (se nedan) och i förväg för styrelsen formulerat ett antal frågor (se PDF i övre högra hörnet) På grund av tidsbrist kunde inte samtliga frågor avhandlas - men de frågor som inte hanns med överlämnades till Swedavias styrelse i särskild ordning.

 http://swedavia.se/upload/swedavia/Bolagsstyrning/Swedavias%20%C3%A5rsredovisning%202010.pdf


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map