Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Egenflygträning utan skatt ?

19 May 2008

I en remissammanställning gjord av skatteverket i Storbritannien med anledning av införandet av skatt på flygbränsle framgår att man överväger att tillåta egenflygträning utan skatt för de timmar som författningsmässigt erfordras för att kunna förnya ett flygcertifikat.
 
Argumentationen i Storbritannien är den att detta är nödvändigt för flygsäkerheten och att myndighetskrav inte kan klassas som "privat nöjesflygning".
 
Det är oklart vilken inställning Skatteverket i Sverige har till de överväganden som görs i Storbritannien.
 
Storbritannien avser införa sin skatt på flygbränslen den 1 november 2008.
 
Remissammanställningen framgår av bilaga.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map