Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Regeringen lämnar proposition till Riksdagen

19 March 2008

Regeringen lämnar proposition 2007/08:122 till Riksdagen med förslag om skatt på flygbränsle vid viss privatflygning, samt lagerskatt på flygbensin.
De nya reglerna begärs gälla från den 1 juli 2008.
 
Läs regeringens proposition.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map