Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Regeringen ändrar förslag om skatt på flygbränsle för kommersiell luftfart

06 March 2008

Regeringen lyssnade på folket.
I en lagrådsremiss FI 2008/1858 ändrar regeringen finansdepartementets förslag PM FI 2008/432 om skatt på flygbensin vid kommersiell verksamhet.
Drygt 150 remissvar hade inlämnats till finansdepartementet och flertalet remissvar var mycket kritiska till departementets förslag.
Regeringens förslag innebär även att s.k. uppdragflyg, brandflyg, verksamhet inom Frivilliga Flygkåren och firmaflyg mm undantages från skatt.
 
Regeringens kovändning är en seger för demokratin.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map