Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

16

Lämpliga oljor till Rotaxmotorer

30 September 2004

Rotax har gett ut en viktig serviceinstruktion
för motoroljor till flygmotorer.
SI -18-1997 R5 beskriver bk.a. de problem som uppkommer
när man flyger på AVGAS 100 LL.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map