Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Hjelmco:s unika ansvarsförsäkring Felaktiga förgasare

30 December 1997

Visste Du att Du som bedriver flygdrivmedelstjänst (tankar
flygplan) med Hjelmco:s flygbränsle omfattas av en
ansvarsförsäkring?
 
I samband med ombyggnad av förgasare enligt luftvärdighetsdirektiv från 2-delad
venturi till 1-delad uppfyller flera förgasare inte längre
tillverkarens specifikationer.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map