Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

Varning för piratdelar till flygplansmotorer

11 April 1995

När en flygplansmotortillverkare godkänner ett
flygbränsle gäller godkännandet förutsatt att motorn
innehåller origialdelar.
Piratdelar eller s.k. PMA-delar garanterar inte
att motorn fungerar som tillverkaren avsett.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map