Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Försäljning av obeskattad JET-A1, förenklade regler från den 1 jan 2011

31 December 2010

Flygfotogen (JET-A1) kan idag säljas i bulk till flygplans- innehavare utan skatt och flygplansinnehavaren kan i sin tur sälja detta bränsle till andra flygplansinnehavare också utan skatt. Är en flygning skattepliktig har förbrukaren att erlägga skatt i efterhand. Däremot för att få sälja obeskattat flygbränsle utan att samtidigt vara flygplansinnehare har fordrat att försäljaren är registrerad som upplagshavare hos Skatteverket. Detta ställer i sin tur bl.a. krav på deposition av skattedelen, en minsta lagringskapacitet om 500 m3 och omfattade administration.

Historiskt sett har detta inte varit ett problem då oljebolagen normalt har ägt lager på berörda flygplatser och därvid haft cisternerna på flygplatsen inregistrerade som sina. I takt med att oljebolagen numera på flera flygplatser formellt slutar att sälja flygbränsle i eget namn har cisternerna övergått till flygplatsen - men då cisternkapaciteten vanligen är under 500 m3, har detta inte medgivit att flygplatsen har kunnat sälja bränsle.

Från den 1 januari 2011 kan de flygplatser (och övriga) som uppfyller kraven på att få vara s.k. upplagshavare ansöka om detta och vid godkännande därvid ta över den försäljning som oljebolagen lämnar. Tillståndet kan dock inte omfatta försäljning av flygfotogen (JET-A1) till förbrukare som avser att använda bränslet för s.k. privat flygning, dvs för flygning som är skattepliktig. Inget hindrar dock att bränslet inhandlas utan skatt för flygning som är utan skatt - men att samma bränsle vid en annan flygning används för verksamhet där skatt utgår. På denna del av inköpet skall förbrukaren erlägga skatt i efterhand till Skatteverket.
Skatteverkets information framgår enligt nedan:

Lagring av flygfotogen på flygplats 
För att underlätta möjligheten till att tillhandhålla obeskattad flygfotogen på  främst mindre flygplatser får den som avser att lagra flygfotogen på en flygplats godkännas som upplagshavare utan krav på viss lagerkapacitet under förutsättning att flygfotogenen har flyttats enligt ett uppskovsförfarande och ska säljas för förbrukning i luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål. För att bli godkänd som upplagshavare av Skatteverket måste den som ansöker om godkännande disponera över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag och med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt vara lämplig att verka som upplagshavare. 
Information om hur man blir godkänd och vad det innebär att vara godkänd som upplags- havare finns i Skatteverkets broschyr SKV 525.  

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map