Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Pressmeddelande Skatt på flygbensin står i strid med EU-rätten.

08 February 2008

Skatt på flygbränsle - Hjelmco Oil pressmeddelande
 

Finansdepartementets förslag på skatt på flygbränsle står i strid med EU-rätten

Detta skriver två av Sveriges bästa experter på EG-rätt och skatterätt, docenten Ola Wiklund och docenten Roger Persson Österman.

De båda experterna konstaterar att departementets förslag står i strid med
 
  1. EG-rättens likabehandlingsprincip
  2. EG:s konkurrensrätt
  3. EG-rättens diskrimineringsförbud
  4. EG-rättens regler om konkurrensstöd
  5. Europakonventionen.
 
Lars Hjelmberg, VD på Hjelmco Oil AB förklarar att departementets förslag är oacceptabelt då det slår ut större delen av det bensindrivna flygets infrastruktur och dessutom straffbeskattar miljövänlig oblyad flygalkylatbensin. Samtidigt lämnas 2000 gånger miljöfarligare flygfotogen i princip helt utan skatt. Departementets förslag på skatt på flygbensin vid kommersiella flygningar är departementets eget påfund. Om förslaget genomförs slår det sönder decennier av arbete främst inom småföretag verksamma vid mindre flygplatser och turistnäring i Norrlandslänen.
 
Läs Hjelmco:s pressmeddelande.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map