Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Hjelmco & Frivilliga flygkåren uppvaktar luftfartsstyrelsen

30 January 2008

Finansdepartementets förslag om skatt
på flygbensin oavsett om det förbrukas kommersiellt eller
icke kommersiellt riskerar att ställa Sverige utan flygberedskap
vid skogsbränder, skadade kraftledningar mm.
Hjelmco Oil och Frivilliga Flygkåren uppvaktar gemensamt
Luftfartsstyrelsen. 
 
Tag del av den power pointpresentation som gjordes.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map