Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

14

Regeringen säger nej till försäljning av obeskattad flygbensin

12 June 2010

Finansminister Anders Borg avvisar i en skrivelse den 3 juni 2010 till Hjelmco Oil, Hjelmco:s begäran om att får sälja flygbensin utan skatt.

I en skrivelse till Finansdepartementet begärde Hjelmco Oil den 23 februari 2009 att flygbensin skulle få försäljas utan skatt och att skatt skulle erläggas efter att det att bränslet förbrukats och det därmed var klart om förbrukningen var skattepliktig eller ej.
Hjelmco:s begäran baserade sig på det orimliga att landets flygklubbar med förskott av skatt skall finansiera bränslelagren på landets mindre flygplatser samtidigt som dessa bränslelager utgör en del av samhällets insatsberedskap vid exempelvis olyckor, gränsbevakning och brandflyg.
I sin skrivelse till regeringen anförde Hjelmco bl.a. att andra typer av skatter får erläggas i efterskott, exempelvis när det gäller moms för småföretagare.
Försörjningläget för landets mindre flygplater har under år 2010 ytterligare försämrats, dels genom att vissa landsdelar idag helt saknar flygbensin dels genom flygklubbarnas mycket ansträngda ekonomiska situation. Vissa flygklubbar har inte längre ens under högsäsong ekonomiska medel att fylla upp flygplatsens bränslecistern utan är tvingade att tanka hos grannklubbar med bättre ekonomi. Många flygklubbar hålls under armarna av Hjelmco där Hjelmco medger mycket långa kredittider på flygbränslet för att flygverksamheten i vissa landsdelar inte helt skall kollapsa.
Att Hjelmco genom långa kredittider till sina kunder och flygklubbarna skall finansiera samhällets insatsberedskap är inte hållbart på sikt.
I sitt svar till Hjelmco anför regeringen bl.a. att flygbensin kan lagras utan skatt av godkänd upplagshavare.  Samtidigt glömmer dock regeringen att en flygklubb inte disponerar lagringskapacitet på minst 500.000 liter som är kravet att få vara godkänd upplagshavare och att godkänd upplagshavare måste ställa bankgaranti för skatten på det bränsle som lagras innan skatt erlagts.

Det är fel att säga det - men det kanske behövs en större katastrof i Sverige för att regering och myndigheter skall förstå hur viktigt FFK och allmänflyget är för landets insatsberedskap. För ett antal år sedan drogs brandflyget in -- för att bara följas av en mycket stor skogsbrand i norra Sverige för vilken ingen beredskap fanns.  Samhällets förluster bara för denna enda brand har uppskattats till c:a 10 års brandflyg i hela Sverige.
Efter denna stora skogsbrand återupptogs brandflyget -- flygplan och personal fanns som tur i huvudsak kvar. Det tål att fundera på hur regering och myndigheter skall organisera insatsberedskapen om det inte finns någon flygbränsledistribution till landsändan, ingen flygbränsleanläggning, inga flygplan, inga piloter, ingen flygklubb och ingen flygplats. Polis-, ambulans- och militära resurser är nämligen mycket sparsamma och finns inte jämt fördelade i landet och även om de skulle kunna rycka ut -- vad hjälper det om det inte finns något flygbränsle och i övrigt ingen infrastruktur för flyget?

Hjelmco:s hemställan till regeringen och regeringens svar återfinns högst uppe till höger. 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map