Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

9

Brist på filterinsatser SB3 och CD 6 hos leverantör

23 August 2017

Hjelmco har uppmärksammats på att vår leverantör av filterinsatser benämnda SB3 och CD6 till filter av typ VFCS 103D-106B är restnoterade. Enligt uppgift föreligger brist både i Sverige, i det Holländska centrallagret för EU och i USA. Leveranstiden uppskattas just nu till oktober månad 2017.

Flera av våra kunder har därför svårt att fullgöra årstillsynen före den 1 september.

Hjelmco har några av dessa filterinsatser i eget lager i Västerås och det finns en möjlighet att beställa dessa insatser från Västerås. Beställning görs till Fredrik.Forslin@Hjelmco.com.

Priset är för SB3 725:-- kr och CD6  975:-- kr + moms och frakt.

Vid byte av filterinsats kan befintlig O-ring ha svällt och kan fordra upp till ett dygn att krympa igen.

Aktuell O-ring är av nitril och har dimension 159,3 x 5,7.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map