Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Sänkta flygbränsleskatter år 2010

17 December 2009

Riksdagen har den 9 december 2009 beslutat om nya energi- och koldioxidskatter för år 2010. För flygbensin sänks energiskatten med 3 öre/liter. Koldioxidskatten lämnas oförändrad.

För flygfotogen sänks energiskatten med 13 kr/m3. Koldioxidskatten höjs däremot här med 6 kr/m3.

Sammantaget blir de nya skatterna enligt följande:

Flygbensin: energiskatt 3:81 Kr/liter, koldioxidskatt 2:44 kr/liter och sammantaget 6:25 kr/liter.

Flygfotogen: energiskatt 1722 kr/m3, koldioxidskatt 3013 kr/m3 och sammantaget 4735 kr/m3.

Omräkning av skatter sker med automatik vid årsskifte och sänkningen beror på lägre index under år 2009. Regeringen och Riksdagen beslutade dock att säkning inte skulle ske för koldioxidavgiften.

För den som köper flygbensin med skatt och ansöker om restitution efter förbrukning i skattebefriad verksamhet måste själv hålla reda på under vilken skattesats bränslet har köpts in. Det går således inte att yrka på återbetalning av annan skatt än den verkliga skatt som erlagts till bränslebolaget vid inköpstillfället från depå.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map