Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

Cisterner för brandfarliga vätskor - handbok

24 February 2013

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har under år 2012 kommit ut med ny föreskrift (MSB 2011:8) som ersätter äldre föreskrifter ursprungligen från Sprängämnes- inspektionen. Nytt är att MSB numera föreskriver att s.k. flamskydd skall vara installerade på ex.vis bensincisterner. En diskussion sker mer myndigheten om detta är nödvändigt för flygbensincisterner.

I anslutning till de nya föreskrifterna har MSB gett ut en handbok. Handboken från november  2012 rekommenderas eftersom den på ett pedagogiskt sätt sammanfattar ett antal olika regelverk. Den kan laddas ned från länk uppe i högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map