Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Skatten sänks på flygbensin -- med 1 öre/liter

02 January 2013

Skatteverket har meddelat att från den 1 januari 2013 sänks skatten på flygbensin med 1 öre/liter och höjs med 18,8 öre/liter för flygfotogen.

De nya skattesatserna i kronor per liter blir därmed som följer: (inom parantes skatt för år 2012)

AVGAS (flygbensin) energiskatt 3:91 (3:91), koldioxidskatt 2:50 (2:51) och sammantaget 6:41 (6:42)

JET-A1 (flygfotogen) energiskatt 2:172 (1:977), koldioxidskatt 3:093 (3:10) och sammantaget 5:265 (5:077)

Hjelmco publicerar sina priser inkl. skatt för AVGAS. Skattesänkningen är för blygsam för att idag motivera en ny prislista. Priset för AVGAS höjs därför med 1 öre/liter. Vi räknar med att det blir tillfälle senare under år 2013 att kompensera för denna skattesänkning.

JET-A1 säljer Hjelmco endast utan skatt. Den som förbrukar JET-A1 i verksamhet som är skattepliktig är själv ansvarig för att betala in korrekt skatt till Skatteverket. Hjelmco:s prislista blir därför oförändrad för denna produkt.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map