Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

20

Smörjolja till kolvmotorer - nya produkter, prislista och säkerhetsdatablad (MSDS)

05 June 2020

Nya säkerhetsdatablad och uppdaterad oljeprislista återfinns till höger på denna sida.


Air Total har under säsongen 2012 börjat introducera blyfri flygbensin i södra Europa. Som en konsekvens av detta har Total även kompletterat sitt sortiment med kolvmotoroljor baserat bl.a.  på de rekommendationer som Hjelmco Oil utfärdat sedan börjat av 1980-talet.

Dessa rekommendationer utgår ifrån erfarenheter som kolvmotortillverkaren Lycoming erhållit vid certifieringen av motorer bl.a. av typ Lycoming O-320-H. Rekommendationerna finns beskrivna i Lycomings Service Bulletin (SB) nr. 446 och Lycomings Service Instruction (SI) nr. 1409.

Totals nya oljesortiment för kolvmotorer har beteckningen XPD. 

Exempel: Tidigare benämndes en askfri additivolja för flygplansmotorer från Total med viskositet SAE 40, Total Aero D 80. Nu heter samma olja men med additiv enligt SB 446 och SI 1409,  Total Aero XPD 80.

I och med lanseringen av dessa nya oljor har Hjelmco:s kunder som använder blyfri flygbensin full frihet att välja semisyntetisk olja (Total Aero DM 15W50) eller vanlig standardolja (Total Aero XPD 80 eller Total Aero XPD 100). Sedan tidigare innehåller Total Aero DM 15W50 additiv enligt SB 446 och SI 1409.

Lycomings additiv LW-16702 skall således inte användas till XPD oljor eller Total Aero DM 15W50 eftersom dessa oljor redan har detta additiv tillsatt.

De nya oljorna introduceras successivt i Sverige under våren - försommaren 2012.

Ny prislista för smörjoljor kan laddas ned från det övre högra hörnet liksom berörda SB och SI och säkerhets-datablad.

Läs gärna även vad Hjelmco skrev redan 1992 om smörjoljor. https://www.hjelmco.com/upl/files/3212.pdf


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map