Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

11

Nya oljepriser per den 1 juni 2023

01 June 2023

Nya oljepriser per den 1 juni 2023. Vi har fått förändrade inköpspriser på flygmotorolja och våra nya priser framgår av bif. prislista till höger.

Samtidigt har priserna sänkts på utgående lagerprodukt XPD 80 i kartong om 12x1 liter samt helfat om 208 liter.

Vänligen notera att den nya prislistans priser är exklusive mervärdesskatt.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map