Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Otack är världens lön

17 September 2011

Året är 1972. Regeringen har under juni månad beslutat att Bromma Flygplats skall avvecklas fram till 1978. 

Stockholms Flygklubb under ledning av dess ordförande Bengt Ståhl beslutar att försöka rädda Bromma Flygplats från nedläggning. Flygklubben tar fram ett särskilt flygblad, Flygbladet nr 4 som sprids inom hela Sverige.
Klubben skriver brev till kommunikationsminister Bengt Norling och ställer ett antal frågor. Norling svarar inte och klubben tar kontakt med Norlings sekreterare och efterfrågar vad som händer med skrivelsen.
Slutligen svarar Bengt Norling att "det finns ingen anledning att svara på de frågor som Ni sänt mig, eftersom de är inaktuella genom regeringens beslut".
Klubbens arbete med att rädda Bromma Flygplats går vidare tillsammans med organisationer och frivilliga -- och resultatet vet alla -- Bromma Flygplats finns kvar idag.
Men i februari månad 2011 begär Swedavia AB, Bromma Flygplats nya driftsenhet att Stockhoms Flygklubb skall lämna Bromma Flygplats efter nästan 75 år. Orsaken anges att det finns ingen plats på Bromma Flygplats för Stockholms Flygklubb. Andra operatörer som har större ekonomisk vikt kräver resurser och dessa måste bl.a. tagas från Flygklubben.
Uppsägningen är undertecknad av flygplatschefen Kjell Åke Westin, som tidigare varit flygplatschef för Örebro Flygplats.
Att flygplatschef Westin har sitt jobb och att Bromma Flygplats finns kvar idag tack vare kraftfulla och ideella insatser bl.a.  från Stockholms Flygklubb under 1970 talet är honom liksom ledningen för Swedavia AB, ett statlig bolag med en styrelse tillsatt av Sveriges regering, fullständigt ointressant och uppenbarligen obekant.

OTACK ÄR VÄRLDENS LÖN

Flygbladet nr 4 återfinns som PDF högst uppe till höger och publiceras med tillstånd av AOPA Sweden och fanns som bilaga till tidningen Flyghorisont nr 1 1973.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map